ดร.พิชญ์ นิตย์เสมอ เยี่ยม ชสท.
14 มกราคม 2558… ดร.พิชญ์ นิตย์เสมอ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการของ ชสท. และพบหารือกับ นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชสท.เพื่องานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสหกรณ์ไทย ที่สำนักงาน  ชสท.