กัมพูชา เจรจาซื้อปุ๋ยตราพระอาทิตย์
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558 กลุ่มธุรกิจการเกษตรกัมพูชา และผู้บริหาร  ชสท. ร่วมเจรจา เรื่องการซื้อปุ๋ยตราพระอาทิตย์ไปจัดจำหน่ายที่กัมพูชา