ทำบุญเลี้ยงพระ โรงพิมพ์ ชสท.
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชสท. นายเรวัต เปี่ยมระลึก รองประธานกรรมการฯ ชสท. พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร พนักงาน ชสท. ร่วมทำบุญเลี้ยงพระ ที่โรงพิมพ์ ชสท. ประจำปี 2558 เพื่อเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้พนักงาน หลังเสร็จพิธีร่วมกันถ่ายรูปเป็นที่ระลึก