ชสท. จัดพิธีไหว้ศาลฯ เพื่อศิริมงคล ต้อนรับปีใหม่ 2558
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด จัดพิธีไหว้ศาลพระภูมิ เจ้าที่ เพื่อความเป็นศิริมงคล ต้อนรับปีใหม่ 2558 ซึ่งเป็นพิธีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี นำโดย นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 37 ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษา ฝ่ายจัดการ และพนักงาน ชสท. เข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ณ สำนักงาน ชสท.