กีฬาประเพณีชาวสหกรณ์ และ ธ.ก.ส. ครั้งที่ 21


                เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2557 ณ สนามกีฬาโรงเรียนกำแพง ต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย (ชสท.) ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีชาวสหกรณ์และธ.ก.ส.

                นายประวิทย์ กล่าวว่า การจัดการแข่งแข่งกีฬาดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย สหกรณ์ ต่างๆ ในเขตพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ โดยมีการจัดให้มีการแข่งขันกีฬา คือ ฟุตบอล ตะกร้อ วอลเล่ย์บอล กรีฑา เกมส์ การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน  และมีการประกวดขบวนพาเหรดและกองเชียร์ด้วย ทั้งนี้เพื่อให้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม เพื่อฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ติดตามที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักอภัย และยังเพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะอีกด้วย