ชสท.พร้อมใจกันสวมเสื้อเหลือง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
ชสท. พร้อมใจกันสวมเสื้อเหลืองเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯที่ทรงห่วงในพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด