ย่างเข้าปีที่ 49 ของ ธกส.

          เมื่อวันพุธที่ 29 ตุลาคม 2557 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชสท.ได้รับเชิญจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บรรยายในหัวข้อ "การจัดการตลาดสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์สหกรณ์ในยุค AEC" ในโครงการสัมมนา "กลยุทธการสร้างความร่วมมือด้านการตลาดสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์สหกรณ์" ณ ห้องประชุมจำเนียรสาร ดำเนินรายการโดยนายกังวาล เนียมสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อสถาบัน และนายวิรัช รมณีย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อสถาบัน โดยมีนายประเดิมชัย จันทร์เสนะ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ฯเป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้งร่วมพิธีเปิดตลาดนัดสุขใจ กับการฉลองการย่างเข้าปีที่ 49 ของ ธกส. ณ อาคารทาวเวอร์ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ บางเขน