ปธ.ศิริชัย ประชุมคณะกรรมการ ฯชสก.ประจวบคีรีขันธ์ จำกัด ประจำเดือน ต.ค. 57

            10 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00 น....นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรประจวบคีรีขันธ์ จำกัด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ฯ ประจำเดือนตุลาคม 2557 ของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรประจวบคีรีขันธ์ จำกัด โดยมีคณะกรรมการฯ,ผู้ตรวจสอบกิจการ,ผู้จัดการ และผู้แทนสหกรณ์จังหวัด มาร่วมการประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง