ปธ.ศิริชัย ประชุมคณะกรรมการ ฯ สกก.หัวหิน ประจำเดือน ต.ค.57
10 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 น. ...สหกรณ์เกษตรหัวหิน จำกัด จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ประจำเดือน ตุลาคม 2557 โดยมี นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรหัวหิน จำกัด เป็นประธานการประชุม มีคณะกรรมการฯ,ผู้ตรวจสอบกิจการ,ผู้จัดการ,พนักงาน และผู้แทนสหกรณ์จังหวัดมาร่วมการประชุม เสร็จแล้วจึงร่วมรับประทานอาหารกันที่ภัตราคารไฮ้เปียง