ปธ.ศิริชัย เป็นวิทยากรบรรยาย งานสัมมนา "โครงการยกระดับความคิดฯ"
3 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 น. ...นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชสท. ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ  "เทคนิคการลดต้นทุน และ การแปรรูปผลผลิตทางเกษตร"  ในงานสัมมนา "โครงการยกระดับความคิดติดอาวุธทางปัญญาเพื่อพัฒนาเกษตรไทยสู่อาเซียน"  จัดโดย สภาเกษตรกรจังหวัดอุทัยธานี มีนายอัฒฑ์พบ เจ้าเจ็ด ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอุทัยธานี พร้อมทีมงานให้การต้อนรับ ที่หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ เขต. 2 อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี