กรมส่งเสริมสหกรณ์ สถาปนาครบรอบ 42 ปี

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 คณะผู้บริหารชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) ร่วมแสดงความยินดีในงานครบรอบ 42 ปี กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมี ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับ โดยมีอดีตผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ข้าราชการ และผู้แทนสหกรณ์ทุกประเภท มาร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง