ชสท.จัดอบรมพนักงานประจำปี 2557
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการ ชสท. เปิดการฝึกอบรมพนักงาน ชสท. ประจำปี 2557 พร้อมด้วย นายโชคดี ออสุวรรณ ผู้จัดการใหญ่ และนายจีรพัฒน์ งามสง่า รองผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาสหกรณ์ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ธนายุทธ สิรินุตานนท์ ผู้อำนวยการ สถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง (Entraining Institute) มาเป็นวิทยากรบรรยาย ในหลักสูตร "คุณเป็นได้...ดีกว่าที่คิด... you Are Better" เพื่อการพัฒนาศักยภาพการทำงาน ... ส่งเสริมและเปิดมุมมองใหม่ๆ ให้กับพนักงานได้เรียนรู้แล้วนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้   ซึ่งกิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุก ๆ ปี