กัมพูชาเจรจาซื้อปุ๋ยพระอาทิตย์ ชสท.

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557  ผู้บริหารชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจำกัด (ชสท.) ประชุมร่วมกับผู้บริหารการตลาดปุ๋ยจากประเทศกัมพูชา เรื่องการส่งออกปุ๋ยตราพระอาทิตย์ของ ชสท. ไปจำหน่ายที่ประเทศกัมพูชา ในการนี้นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการ ชสท. และนายโชคดี ออสุวรรณ ผู้จัดการใหญ่ ได้เปิดบ้านต้อนรับ นายRos Tong พร้อมคณะจากประเทศกัมพูชา ร่วมเจรจาการค้า พร้อมทั้งเปิดให้เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตปุ๋ยของ ชสท. ที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยทางคณะกัมพูชาได้นำตัวอย่างปุ๋ยกลับไปวิเคราะห์เพื่อขออนุญาตนำเข้าต่อไป  จากการพูดคุยในขั้นต้นคาดว่าหลังจากนี้จะมีการสานต่อด้านธุรกิจเกิดขึ้นและสร้างพันธมิตรทางการค้าขยายช่องทางการตลาดสู่ระดับภูมิภาคต่อไป นับว่าเป็นข่าวดีของขบวนการสหกรณ์ไทย