ชสท.ขอแสดงความยินดีกับครอบครัวออสุวรรณ
ชสท. ขอแสดงความยินดีกับ ครอบครัวออสุวรรณ บัณฑิตป้ายแดงบุตรสาวของท่านประธานศิริชัย  ออสุวรรณ ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เศรษฐศาสตรบัณฑิต  (เกียรตินิยม อันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์