ประชุมประจำเดือน ส.ค.57 พร้อมร่วมกันอวยพรวันเกิด

27 ส.ค.57 ชสท. จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชสท. ชุดที่ 37 ประจำเดือนสิงหาคม 2557 พร้อมทั้งร่วมกันอวยพรวันคล้ายวันเกิดในเดือนสิงหาคม ให้กับคุณประมวล ศรีมะฆะ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ,คุณแสวง ขาวละออ กรรมการ และคุณนายกิตติ กลิ่นพงศ์ กรรมการ