"ด้วยรัก สายใย ผูกพันธ์" คุณไกรสิทธิ์ โรจนเกษตรชัย
"เกษมหลังเกษียณ" 25 กรกฎาคม 2557 .. คณะกรรมการฯ และพนักงานชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด(ชสท.) จัดงานเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติแก่ คุณไกรสิทธิ์ โรจนเกษตรชัย รักษาการผู้จัดการใหญ่ ชสท.ซึ่งได้ปฏิบัติงานมาเป็นเวลา 15 ปี 6 เดือน และเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการสร้างความเจริญและความมั่นคงให้กับ ชสท.และสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศ พวกเราทุกคนขอให้คุณไกรสิทธิ์ โรจนเกษตรชัย มีสุขภาพแข็งแรง และมีความสุขสมหวังตลอดไป "ขอให้เกษมหลังเกษียณ"