ร่วมสัมนา "การบูรณาการยุทธศาสตร์ฯ"

9 กรกฎาคม 2557 นายศิริชัย ออสุวรรณ สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ และประธานกรรมการฯ ชสท. เสนอความเห็นเรื่องการส่งเสริมให้สหกรณ์การเกษตรรวมตัวกันก่อสร้างโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ โดยการสนับสนุนของ ธ.ก.ส. ในการสัมนา เรื่อง "การบูรณาการยุทธศาสตร์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร" จัดโดยสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ที่โรงแรมริชมอนด์ โดยสัมมนาครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 9 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา