"อร่อยทุกวัน"... ข้าวสหกรณ์ ที่"ศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทย และศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์

"อร่อยทุกวัน"... ข้าวสหกรณ์ ที่"ศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทย และศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ ของ ชสท.มีลูกค้าสมาชิกมาอุดหนุนกันมากขึ้นทุกวันทุกช่วงอายุ ส่วนใหญ่บอกว่าชอบมากเพราะมีความหลากหลาย ซื้อทดลองรับประทานหลายแบบแต่ก็อร่อยทุกวัน (ขณะนี้มีจำหน่าย 101ชนิด) เปิดจำหน่ายทุกวันเว้นวันอาทิตย์ แต่ช่วงออกพรรษา 11-14 ก.ค.นี้ขออยุด 4 วัน ครับ

//facebook ท่านประธานศิริชัย  ออสุวรรณ