ศึกษาดูงาน "โครงการชั่งหัวมัน" ตามพระราชดำริ

     27 มิถุนายน 2557 คณะกรรมการดำเนินการ ชสท. เดินทางไปศึกษาดูงาน โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี