ยินดีต้อนรับ ทีมงาน สสท.

"ยินดีต้อนรับ" .. ทีมงานประชาสัมพันธ์สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ ที่ ศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทย และศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ ชาว ชสท.ทุกคนยินดีต้อนรับครับ 17 มิถุนายน 2557