ประชุมหารือ กีฬาเชื่อมโยงสัมพันธ์ ครั้งที่ 6

     ชสท. เข้าร่วมประชุมหารือ การจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมโยงสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 ครั้งที่ 2/2557 โดยมีหน่วยงานในขบวนการสหกรณ์เข้าร่วม คือ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กทม.พื้นที่ 1,2 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด โดยวันนี้ได้มีการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตซอล 6 คน ซึ่งมีทั้งหมด 6 ทีมด้วยกัน คือ 
     สาย A ประกอบด้วย A1 สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กทม.พื้นที่ 1+2+สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สีส้ม+ม่วง) A2 บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (สีขาว) A3 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (สีฟ้า) และ สาย B ประกอบด้วย B1 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (สีน้ำเงิน) B2 ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด (สีเหลือง) B3 ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด+ชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถแห่งประเทศไทย จำกัด (สีเขียว) ในเบื้องต้นกำหนดวันแข่งขันวันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2557 ณ สนามกีฬายิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า กทม. ณ อาคาร ยู ทาวเวอร์ ถนนศรีนครินทร์ กทม.