โบว์ลิ่งการกุศล ครั้งที่ 1

25 พ.ค.2557 .. เครือข่ายธุรกรรมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 จัดแข่งขันโบว์ลิ่ง ที่อิมพิเรียลสำโรง จ.สมุทรปราการ โดยมีนายบุญเสริม ไกรสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มีผู้แทนสหกรณ์ต่างๆเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 60 ทีม