44 ปี "T.J.C"
"44 ปี T.J.C." .. 22 พฤษภาคม 2557 บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสครบรอบ 44 ปี ของการจัดตั้งบริษัทฯ พร้อมทั้งได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและสร้อยคอทองคำ ให้กับพนักงาน เพื่อเป็นการขอบคุณ สร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรของบริษัทฯ ที่ปฏิบัติงานมาครบ 10,20 และ 30 ปี