ท่องโลกฯ กับ สหกรณ์ผู้ปลูกกล้วยไม้สมุทรสาคร

15 พฤษภาคม 2557 .. ทีมงาน ชสท.บันทึกเทปโทรทัศน์ รายการ “ท่องโลกเกษตรกับ ชสท.” ตอน สหกรณ์ผู้ปลูกกล้วยไม้สมุทรสาคร ที่อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อนำเสนอการพัฒนาอาชีพปลูกกล้วยไม้โดยสหกรณ์ผู้ปลูกกล้วยไม้, การดำเนินงานและการรวมตัวของเกษตรกรในรูปของสหกรณ์ และการเชื่อมโยงกันระหว่างสหกรณ์ ปัจจุบันผู้ปลูกกล้วยไม้ได้พัฒนาการผลิตกล้วยไม้ส่งออกไปขายประเทศต่างๆทั่วโลก สร้างรายได้และความมั่นคงในอาชีพอย่างยั่งยืน ... ขอขอบคุณคุณประเสริฐศรี (อ้อย) มังกรศักดิ์สิทธิ์ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด คุณทศพล เจริญสุกใส และคุณชนะโรจน์ มังกรศักดิ์สิทธิ์ สมาชิกสหกรณ์ผู้ปลูกกล้วยไม้สมุทรสาคร ที่ช่วยติดต่อประสานงาน และให้การต้อนรับพร้อมทั้งเลี้ยงอาหารเย็นคณะของ ชสท. ท่านที่สนใจรายละเอียดโปรดติดตามชมได้ทาง สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมฟาร์มแชนแนล ทุกวันอาทิตย์เวลา 08.30 น.