ชสก.ประจวบคีรีขันธ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2557
14 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.00 น.นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรประจวบคีรีขันธ์ จำกัด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ ชสก.ประจวบคีรีขันธ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2557