สกก.หัวหิน ประชุมฯ ประจำเดือน พ.ค.57
14 พ.ค.57 เวลา 10.00 น. นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯ สหกรณ์การเกษตรหัวหิน จำกัด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ สกก.หัวหิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 มีคณะกรรมการฯ ผู้จัดการ ผู้แทนสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้แทนสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ฯ เข้าร่วมการประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง