ต้อนรับนักสหกรณ์แห่งชาติ และ อดีต ปธ.สสท

8 พฤษภาคม 2557 .. นายลัพภ์ หนูประดิษฐ์ นักสหกรณ์แห่งชาติ และนายวิรัตน์ เอี่ยมเอื้อยุทธ อดีตประธานกรรมการฯสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เดินทางมาเยี่ยมที่สำนักงานชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด โดยมีนายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯ พร้อมทั้งคณะกรรมการฯ และพนักงาน ชสท.ให้การต้อนรับ