เยี่ยม ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ จ.เชียงใหม่

เยี่ยม ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ จ.เชียงใหม่

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด โดย นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯ นำคณะกรรมการ ชสท.ชุดที่ 37 และ รองประธานกรรมการและ คณะกรรมการ ผู้จัดการ บริษัท ทีเจซี เคมี จำกัด จากประเทศญี่ปุ่นและจากประเทศไทย เข้าเยี่ยมชม ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557