เยี่ยม สกก.สันทราย จำกัด จ. เชียงใหม่

22เมษายน 2557 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯพร้อมคณะกรรมการ และ ผู้นำ ชสท. เข้าเยี่ยมชมกิจการ การดำเนินการ สหกรณ์การเกษตรสันทราย จำกัด จ เชียงใหม่