ชสท.รดน้ำดำหัว วันสงกรานต์

ชสท.จัด พิธีรน้ำดำหัว สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ 11 เมษายน 2557 ณ อาคารสำนักงาน ชสท.