“ท่องโลกเกษตรกับ ชสท.” ตอน “ชมสวนผลไม้ ฝีมือชาวสวนมืออาชีพ”

9 เมษายน 2557 .. ทีมงาน ชสท.บันทึกเทปโทรทัศน์ รายการ “ท่องโลกเกษตรกับ ชสท.” ตอน “ชมสวนผลไม้ ฝีมือชาวสวนมืออาชีพ” ผู้ร่วมรายการประกอบด้วย 1.นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) 2.นายเรวัต เปี่ยมระลึก รองประธานกรรมการฯ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.)และประธานกรรมการฯ สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี 3.อาจารย์วินัย พันธุรักษ์ ศิลปินวงดิอิมพอสสิเบิ้ล ที่ปรึกษาโครงการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดต้นแบบ ดำเนินรายการโดย นายประพจน์ ภู่ทองคำ โปรดติดตามชมได้ทางสถานีโทรทัศน์ผ่ายดาวเทียมช่องฟาร์มแชนแนล (จานดำช่อง 145) ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.30 น.