สกก.เมืองจันทบุรี กับทุเรียน มังคุด เพื่อการส่งออก
9 เมษายน 2557 .. เยี่ยมชมการรับซื้อทุเรียน และมังคุด เพื่อส่งออกต่างประเทศ จากสมาชิกฯ ที่สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด ขอขอบคุณ คุณเรวัต เปี่ยมระลึก ประธานกรรมการฯ สกก.เมืองจันทบุรี พร้อมทีมงานที่ให้การต้อนรับ