ชสจ.พะเยา เปิด สนง.ใหม่
4 เมษายน 2557 ... นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) เป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานแห่งใหม่ ของ ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดพะเยา (ชสจ.พะเยา) โดยนายบุญเที่ยง เครือมา ประธานกรรมการฯชุมนุมสหกรณ์จังหวัดพะเยา เป็นผู้กล่าวรายงาน มีนายบุญเลิศ แสนหลวง รองประธานกรรมการฯ ชสท. และประธานกรรมการฯ ชสก.เชียงใหม่,นายสุพจน์ รังรองธานินทร์ ประธานกรรมการฯ ชสจ.ลำพูน,นายสุทิน ปินตาอุ้ย ประธานกรรมการฯ ชสก.แม่ฮ่องสอน,คุณอำไพ สิงหบุตร ผู้จัดการ ชสจ.น่าน พร้อมทั้งประธานกรรมการฯ และผู้จัดการ สหกรณ์การเกษตรในจังหวัดพะเยา ให้เกียรติมาร่วมงาน ขอขอบคุณ คุณสมคิด ถูกจิตต์ ผู้จัดการ ชสก.พะเยา และทุกๆท่านที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น