สุขสุนต์วันคล้ายวันเกิดประธานศิริชัย
2 เมษายน 2557 ฝ่ายจัดการและพนักงาน ชสท. ร่วมกันจัดงานวันคล้ายวันเกิดให้กับ พี่เป้า หรือ นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการ ชสท. บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ณ อานคารสำนักงาน ชสท.