เบื้องหลังท่องโลกเกษตรกับ ชสท. สัญจรที่ ประจวบฯ
18 มีนาคม 2557 บันทึกเทปท่องโลกเกษตรกับ ชสท. สัญจรมาที่ จ. ประจวบคีรีขันธ์