“โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์” ประจวบคีรีขันธ์
“โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์” ประจวบคีรีขันธ์

18 มีนาคม 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดประชุมสัมนา “โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจสหกรณ์” โดยมีนายธำรงค์ ไก่ฟ้า สหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม วิทยากรประกอบด้วย นายประเวศ อินทโฉม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และ นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) ผู้เข้าร่วมการประชุมสัมนาประกอบด้วยผู้แทนสหกรณ์ทุกอำเภอในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันนี้มีความคืบหน้าในการเชื่อมโยงธุรกิจ ข้าวสหกรณ์ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ของกล่มเกษตรกรในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์