ประกาศแจ้งความประกวดราคา ชสท.มีความประสงค์จะขายรถยนต์โตโยต้า โนอาร์