ร่วมวางพานพุ่มวันสหกรณ์แห่งชาติ ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์

26 กุมภาพันธ์ 2557 พิธีวางพุ่มสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์