เยี่ยมสหกรณ์การเกษตรจัตุรัส จำกัด จ.ชัยภูมิ
20 ก.พ.57 "เยี่ยมสหกรณ์การเกษตรจัตุรัส จำกัด" จ.ชัยภูมิ ซึ่งเป็นสหกรณ์ชั้นนำของจังหวัด มีกิจการต่างๆให้บริการสมาชิกครบวงจร มีปั้มน้ำมัน 4 ปั้ม ห้องเย็นขนาด 200 ตันเพื่อเก็บสต๊อคพริก ทำงานเป็นทีมด้วยความสามัคคีจนประสบความสำเร็จน่าภาคภูมิใจ ขอขอบคุณ คุณพิมพ์ บุญภูมิ ประธานกรรมการ คุณสุรี เทียมรัตน์ ผู้จัดการ คณะกรรมการ และพนักงานทุกท่าน ที่ให้การต้อนรับและนำชมกิจการ