เยี่ยมชม ศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทย

12 กุมภาพันธ์ 57 ประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์จังหวัด นนทบุรี ปทุมธานี อ่างทอง สระบุรี อยุทธยา ลพบุรี และจังหวัดยะลา เข้าเยี่ยมชม ศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทย ณ อาคารสำนักงาน ชสท.