ต้อนรับผู้แทนเขต 6

นายเรวัต เปี่ยมระลึก รองประธานกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ให้การต้อนรับ และ มอบของที่ระลึกกับประธานกรรมการและผู้จัดการชุมนุมสหกรณ์ ในเขต 6 พร้อมพาชมกิจการ ชสท. เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธุ์ 57