ร่วมไว้อาลัย แม่บัวรวย แสนหลวง

5 กุมพาพันธ์ 2557 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ แม่บัวรวย แสนหลวง ภรรยา นายบุญเลิศ แสนหลวง รองประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย