"การเพิ่มศักยภาพบุคลากรสหกรณ์" ที่ จ.เชียงใหม่
4 ก.พ. 2557 นายศิริชัย ออสุวรรณ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ชสท. เดินทางไปร่วมโครงการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรต้นแบบ หลักสูตร "การเพิ่มศักยภาพบุคลากรสหกรณ์" ณ โรงแรมแทนเจอรีนวิลล์ โดย ชสท. ได้ร่วมกับ ชุมนุมสหกรณ์การเกาตรเชียงใหม่ จำกัด จัดขึ้น
5 ก.พ.57 โครงการฝึกอบรมสำหรับผู้นำสหกรณ์การเกษตรจาก 11 สหกรณ์ จัดโดย ชสก.เชียงใหม่ ร่วมกับ ชสท. ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

6 ก.พ.57 เวลา 08.00 น. ... ทีมงาน ขสท. และ ชสก.เชียงใหม่ ออกเดินทางไป อ.สันป่าตอง จัดฝึกอบรมเป็นวันที่สาม มีผู้เข้่ารับการฝึกอบรมจาก 7 สหกรณ์จำนวน 200 คน ในโครงการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดต้นแบบ