"แฟนพันธุ์แท้..สนทนาเรื่องสหกรณ์

"แฟนพันธ์แท้"... 31 ม.ค.57 นายเจนวิทย์ อภิชัยนันท์ สุดยอดแฟนพันธ์แท้แสตมป์ไทย 3 สมัย (ผู้จัดการร้านสหกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) และนายปภัทร์ ปริชาน อดีตประธานกรรมการฯร้านสหกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด เดินทางมาเยี่ยมสนทนาเรื่องสหกรณ์ กับ นายศิริชัย ออสุวรรณ ที่สำนักงาน ชสท