ประชุมฯ ประจำเดือน ม.ค.57

28/1/57 ชสท. จัดประชุมคณะกรรมการชุดที่ 36 ครั้งที่ 3/2557 ประจำเดือน มกราคม พร้อมร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด นายปิยวิทย์ โกฎเพชร ผู้ตรวจสอบกิจการ ชสท. ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงาน ชสท.