รายการข้าวสารพร้อมราคา ศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทย

มารู้จัก ศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทย และกระจายสินค้าสหกรณ์

   ตามที่กรมสงเสริมสหกรณ์ ได้จัดทำโครงการศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ เพื่อสนับสนุนให้สหกรณ์เป็นศูนย์กระจายสินค้า และมอบหมายให้ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด หรือ ชสท. ทำหน้าที่เป็นศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์

     ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ซึ่งเป็นศูนย์กลางความร่วมมือ ของสหกรณ์การเกษตร ในการหาปัจจัยการผลิต การตลาด ตามอุดมการณ์สหกรณ์ เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางเศรษฐกิจ และสังคม เพื่อพัฒนาระบบเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาดให้กับสินค้าสหกรณ์ และเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ให้กระจายไปตามแหล่งต่างๆช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าสหกรณ์ได้อย่างสะดวก มีคุณภาพ ราคายุติธรรม ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาระบบการผลิต และการพัฒนาสินค้าของสหกรณ์อย่างยั่งยืน ชุมนุมสหกรณ์ จึงได้ดำเนินการปรับปรุงอาคารสำนักงานใหญ่ เพื่อสร้างเป็น ศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทยและ ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์

รายการสินค้าข้าวสาร พร้อมราคา

รายการข้าวสารพร้อมราคา .pdf


สินค้าที่จัดจำหน่าย ภายในศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์
  

ตุง                เสื้อพื้นเมือง และ ผ้าพันคอทอมือ                    ผ้าเช็ดหน้ากิ๊ฟท์เซ็ต
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรเชียงใหม่ จำกัด

ใบชาไทย - สหกรณ์การเกษตรป่าแป๋ จำกัด   หมอนใบชา - สหกรณ์การเกษตรป่าแป๋ จำกัด 
  
ยาสระผม ครีมนาวดผม ครีมอาบน้ำ สมุนไพร -  กลุ่มสมุนไพรบ้านแม่จ้องใต้ จ.เชียงใหม่
พืชผักเมืองหนาว ปลอกสารพิษ -  สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงดอยอินทนนท์ จำกัด จ.เชียงใหม่

 

ชาสมุนไพรเจียวกู่หลาน / กาแฟดอยสะเก็ดคอฟฟี่กรีน / น้ำผึ้งในไร่กาแฟ
สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด จ.เชียงใหม่
ไวส์ สครอเบอรี่ - สกก.สะเมิง  น้ำดื่มตราสหกรณ์ - สกก.ดอนตูม จ.นครปฐม
น้ำตาลทราย - สกก.ประสานกสิกิจ จ.สมุทรสงคราม น้ำตาลทราย - สกก.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
   
ทุเรียนทอดกรอบ           มังคุดกวน   ขนุนทอดกรอบ      สาเกกรอบ              สละลอยแก้ว
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน แปรรูปผลผลิต ต.ซากโดน อ.แกลง จ.ระยอง
กาแฟชุมพร - สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟ จำกัด