ชิงชนะเลิศ ขับร้องเพลงสหกรณ์การเกษตร

     11 ธ.ค.2556 การประกวดร้องเพลงสหกรณ์การเกษตรรอบชิงชนะเลิศครั้งที 1 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จัดโดย ชสท. 

     ในรอบชิงชนะเลิศนี้จะตัดสินจากการแสดงขับร้องสดบนเวที พิจารณาจากทั้ง น้ำเสียง ลีลา อัขระ และบุคลิกภาพ จากซีดีผลงานที่ส่งเข้าประกวดผู้ผ่านรอบคัดเลือกรอบแรกในแต่ละรุ่น มาโชว์พลังเสียงเอาชนะใจกรรมการตัดสิน และต่างได้ใจชาวสหกรณ์ไปอย่างท่วมท้น  โดยมีคณะกรรมการตัดสินได้แก่  อ.วินัย  พันธุรักษ์ ศิลปินวงดิอิมพอสซิเบิล, อ.เรืองยศ พิมพ์ทอง ผู้บริหาร ค่ายเพลง อาร์สยาม กรรมการตัดสิน รายการ “ชิงช้าสวรรค์”, อ.น้ำตาล  น้ำเพชร  ศิลปินนักร้องพระพิฆเนศทองคำพระราชทาน, อ.สุรพล  ธัญญวิบูลย์ หัวหน้าสาขาดนตรีตะวันตก  ม.เกษตรศาสตร์, นิค นิรนาม  ศิลปินนักร้อง และได้ผลการตัดสินดังนี้

ประเภท ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป

รายชื่อ

ผลการประกวด

นายธนโชค  แป้นน้อย

ชนะเลิศ

นายธนาโชค  วงษ์ศรีทา

รองชนะเลิศ

นายเสกสรร  จิตต์สุทธิ

รองชนะเลิศ

นายภูมิเทวัญ  ตือติ่ง

ชมเชย

นายนิธิวงศ์  จันแดง

ชมเชย

นายอารี  ยิบรามาน

ชมเชย

 

ประเภท หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป

รายชื่อ

ผลการประกวด

นางวัณณลักษณ์  จ้อยคล้าย

ชนะเลิศ

นางสมศิริ  อบเชย

รองชนะเลิศ

น.ส.วิภาดา  แต่งผล

รองชนะเลิศ

นางกุลชา  มั่นเจริญ

ชมเชย

น.ส.ขนิษฐา  จันทร์นวน

ชมเชย

น.ส.นิรมล  เสือดาว

ชมเชย

 

ประเภท ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี

รายชื่อ

ผลการประกวด

นายวิศรุต  พุ่มพวง

ชนะเลิศ

นายรัฐพงศ์  ปิติชาญ

รองชนะเลิศ

นายภาคิน  ปิติภูวเดชากุล

รองชนะเลิศ

นายทรงชัย  บุตรงาม

ชมเชย

นายถิร  รอดชีวิต

ชมเชย

นายบรรพต  พงษ์สระพัง

ชมเชย

ประเภท หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

รายชื่อ

ผลรางวัล

น.ส.ญาสุมินทร์  ฤทธิ์มนตรี

ชนะเลิศ

น.ส.กัญณา  ลีลาภัทรากร

รองชนะเลิศ

น.ส.จิดาภา  สิทธิเมธาวี

รองชนะเลิศ

น.ส.มาริษา  มลจังหรีด

ชมเชย

น.ส.หฤทย์ชญาณ์  ระวังถ้อย

ชมเชย