ประกาศรายชื่อผู้ผ่านรอบคัดเลือก การประกวดร้องเพลง สหกรณ์การเกษตร ครั้งที่ 1

หมายเหตุ 

- ผลการคัดเลือกไม่ได้เรียงตามคะแนน แต่เรียงลำดับตามหมายเลขรหัส
- ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะมีทีมงานโทร ฯ ติดต่อกลับไปเพื่อบอกรายละเอียดรอบชิงชนะเลิศต่อไป