เตรียมเปิด ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ และ ศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทย
30 ตุลาคม 2556...ชสท.ประชุมเตรียมเปิด ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ และ ศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทย ในวันที่ 11 ธันวาคม 2556นี้