ชสท.มีความประสงค์ติดตั้งฝ้าเพดานอาคารสำนักงาน ชสท.

ประกาศ

การจัดจ้างติดตั้งฝ้าเพดานอาคารสำนักงาน ชสท.

โดยวิธีการประกวดราคา

************************

          ชสท.มีความประสงค์ติดตั้งฝ้าเพดานอาคารสำนักงาน ชสท. จำนวน 4 ชั้น โดยมีรายละเอียดการปรับปรุงงาน  ดังนี้
ดาวน์โหลดรายละเอียด (.pdf)